• Sleva!

AdBlue - močovina 200l

3 617,90 Kč
S DPH

Dodáváme AdBlue®

Naše služby jsou schopny pokrýt přání a potřeby malých i velkých zákazníků. Velikost objednávky a způsob dodání pro nás nejsou žádným omezením. Máme vlastní flotilu autocisteren pro AdBlue®.

  • IBC kontejner s výdejním zařízením a měřením výdeje

  • Stojany s výdejním zařízením a sudem 60 nebo 200 L

  • Stacionární zásobníky s měřeným výdejem, veřejný i neveřejný výdej

Počet

AdBlue® Močovina AUS 32 je je vysoce kvalitní roztok močoviny, speciálně vyvinutý pro SCR katalytický konvertor (katalyzátor) kterým je vybaven každý nový naftový motor vyrobený po roce 2005. Vstříknutím AdBlue® do SCR katalytického konvertoru jsou všechny škodlivé oxidy dusíku ( NOx plyny ) okamžite redukovány na neškodné látky dusík a vodu. Používání AdBlue® spouští tuto katalytickou přeměnu. Technologie SCR snižuje množství škodlivin ve výfukových plynech, čímž umožňuje splnění emisních směrnic pro nákladní automobily EURO 4, 5 a 6 a rovněž směrnic pro zemědělskou a stavební techniku TIER IV Interim/Stage IIIBVýrobci nákladních automobilů doporučují AdBlue® 

AdBlue® není nebezpečné pro zdraví člověka ani pro životní prostředí. Nespadá mezi produkty ADR.

Nabízíme dodávku kapaliny AdBlue® v různých baleních - kanystry, 200 L sudy, kontejnery ( 1.000 L - IBC ) a závozy autocisternou. Součástí nabídky je také řešení výdejních technologií od různých dodavatelů.

Související normy AdBlue®  : https://cs.wikipedia.org/wiki/AdBlue 

DIN 70070
( naftové motory – NOx-redukční prostředek AUS 32 – požadavky na jakost ) 

DIN V 70071 
( naftové motory – NOx-redukční prostředky AUS 32 – zkušební metody )

ISO 22241 

AdBlue® je registrovaná ochranná známka pro 32,5 % vodný roztok vysoce chemicky čisté syntetické močoviny (AUS32) používaný v procesu nazvaném Selektivní katalytická redukce (Selection Catalytic Reduction – SCR), kterým se redukují emise oxidů dusíku z výfukových plynů dieselových vozidel. Syntetická močovina je bílý krystalický prášek. Vodní roztok syntetické močoviny je čirý bezbarvý, netoxický, je bezpečný pro zdraví člověka i pro životní prostředí. Pro automobilový průmysl je kvalita roztoku močoviny předepsána normou DIN 70070, který přesně definuje potřebnou čistotu AdBlue® .

Roztok močoviny je agresivní vůči kovům a musí být ukládaný a přepravovaný ve speciálních nádržích. Nákladní vozidlo vybavené SCR systémem má AdBlue® uloženo v samostatné nádrži, odděleně od nádrže s naftou. Při provozu motoru pak SCR systém řídí automatické vstřikování roztoku do zabudovaného katalyzátoru, kde dochází k přeměně oxidů dusíku, vzniklých při spalování nafty, na dusík a vodní páru. Na rozdíl od škodlivých oxidů dusíku je samostatný dusík přirozenou a neškodlivou součástí ovzduší. Vstřikování v poměru 3 – 5 % spotřeby nafty zabezpečuje dostatečně dlouhé období mezi tankováním a minimalizuje nároky na prostor pro umístění nádrže AdBlue® . Na 100 l nafty se spotřebuje cca 5 litrů AdBlue® .

Používání AdBlue® snižuje spotřebu nafty, takže částečně kompenzuje vyšší pořizovací cenu vozidel splňujících normy EURO 4 a EURO 5 a 6 Provozovatelé automobilů splňujících normy EURO 4 a EURO 5 a 6 platí nižší silniční daň a cenové zvýhodnění se projeví i při placení poplatků za mýtné a dálniční známky, např. v Německu, Rakousku, Dánsku, Švédsku, Švýcarsku. Směrnice EURO 4, která platí od 1. října 2005, určuje maximální množství škodlivin ve výfukových plynech motorových vozidel. Použití AdBlue® snižuje emise z Dieslových motorů na úroveň, která požadavky normy EURO 4 splňuje. V principu umožňuje i dosažení hodnot stanovených ve směrnici EURO 5, která platí od 1. října 2008.

Nádrže určené pro skladování, přepravu a výdej AdBlue® musí být plně odolné korozivním účinkům roztoku močoviny. Aby se zabránilo vniknutí případným nečistotám, je nutné skladovat AdBlue v těsně uzavřených originálních obalech či nádržích. Pro plynulost čerpání do nádrže automobilů je optimální umístit tyto nádrže v prostorách, kde teplota neklesá pod 0 °C. AdBlue® při nižších teplotách mění konzistenci a při – 11 °C tuhne. Po opětovném rozmrznutí lze roztok používat bez omezení.

Při každé manipulaci s AdBlue® je nutné dodržovat maximální čistotu.

Jediný správný způsob výdeje AdBlue® je pomocí originálního čistého nepoškozeného výdejního zařízení z originálního obalu nebo zásobníku.

Jakákoliv náhradní nebo improvizovaná řešení mohou vést ke kontaminaci, která mívá za následek poškození SCR zařízení v automobilu a jeho nákladnou opravu.

Doporučujeme používat naše originální výdejní systémy AdBlue®. Máme řešení pro zákazníka každé velikosti.


 

8594071384005

Ke stažení

TL

Technický list AdBlue

Ke stažení (196.85k)

BL

MSDS list AdBlue

Ke stažení (246.2k)