• Sleva!

AdBlue - močovina 10l bal. 1pal.

296,45 Kč
S DPH
Počet

Minimální množství pro objednání tohoto produktu je 40.

Uvedená cena je bez DPH, platná při uceleném odběru celé palety bal. 10l. tj. 60-80ks

AdBlue je je vysoce kvalitní roztok močoviny, speciálně vyvinutý pro SCR katalytický konvertor. Vstříknutím AdBlue do SCR katalytického konvertoru jsou všechny škodlivé oxidy dusíku ( NOx plyny ) okamžite redukovány na neškodné látky dusík a vodu. Používání AdBlue spouští tuto katalytickou přeměnu. Výrobci nákladních automobilů doporučují AdBlue.

Nabízíme dodávku kapaliny AdBlue v různých baleních - kanystry, 200 L sudy, kontainery ( 1.000 L - IBC ) a závozy autocisternou. Součástí nabídky je také řešení výdejních technologií od různých dodavatelů.

Související normy

DIN 70070
( naftové motory – NOx-redukční prostředek AUS 32 – požadavky na jakost )

DIN V 70071
( naftové motory – NOx-redukční prostředky AUS 32 – zkušební metody )

ISO 22241

Ad Blue je registrovaná ochranná známka pro 32,5 % vodný roztok močoviny (AUS32) používaný v procesu nazvaném Selektivní katalytická redukce (Selection Catalytic Reduction – SCR), kterým se redukují emise oxidů dusíku z výfukových plynů dieselových vozidel. Syntetická močovina je bílý krystalický prášek. Vodní roztok syntetické močoviny je čirý bezbarvý, netoxický, je bezpečný pro zdraví člověka i pro životní prostředí. Pro automobilový průmysl je kvalita roztoku močoviny předepsána normou DIN 70070, který přesně definuje potřebnou čistotu AdBlue.

Roztok močoviny je agresivní vůči kovům a musí být ukládaný a přepravovaný ve speciálních nádržích. Nákladní vozidlo vybavené SCR systémem má AdBlue uloženo v samostatné nádrži, odděleně od nádrže s naftou. Při provozu motoru pak SCR systém řídí automatické vstřikování roztoku do zabudovaného katalyzátoru, kde dochází k přeměně oxidů dusíku, vzniklých při spalování nafty, na dusík a vodní páru. Na rozdíl od škodlivých oxidů dusíku je samostatný dusík přirozenou a neškodlivou součástí ovzduší. Vstřikování v poměru 3 – 5 % spotřeby nafty zabezpečuje dostatečně dlouhé období mezi tankováním a minimalizuje nároky na prostor pro umístění nádrže AdBlue. Na 100 l nafty se spotřebuje cca 5 litrů AdBlue.

Používání AdBlue snižuje spotřebu nafty až o 7%, takže částečně kompenzuje vyšší pořizovací cenu vozidel splňujících normy EURO 4 a EURO 5. Provozovatelé automobilů splňujících normy EURO 4 a EURO 5 platí nižší silniční daň a cenové zvýhodnění se projeví i při placení poplatků za mýtné a dálniční známky, např. v Německu, Rakousku, Dánsku, Švédsku, Švýcarsku. Směrnice EURO 4, která platí od 1. října 2005, určuje maximální množství škodlivin ve výfukových plynech motorových vozidel. Použití AdBlue snižuje emise z dieslových motorů na úroveň, která požadavky normy EURO 4 splňuje. V principu umožňuje i dosažení hodnot stanovených ve směrnici EURO 5, která platí od 1. října 2008.

Nádrže určené pro skladování, přepravu a výdej AdBlue musí být plně odolné korozivním účinkům roztoku močoviny. Aby se zabránilo vniknutí případným nečistotám, je nutné skladovat AdBlue v těsně uzavřených originálních obalech či nádržích. Pro plynulost čerpání do nádrže automobilů je optimální umístit tyto nádrže v prostorách, kde teplota neklesá pod 0 °C. AdBlue při nižších teplotách mění konzistenci a při – 11 °C tuhne. Po opětovném rozmrznutí lze roztok používat bez omezení.

 

0