• Sleva!

AdBlue - močovina 1000l

7,93 Kč
S DPH Aktuální dodací lhůta 1 - 3 dny

Dodáváme AdBlue®

Naše služby jsou schopny pokrýt přání a potřeby malých i velkých zákazníků. Velikost objednávky a způsob dodání pro nás nejsou žádným omezením. Máme vlastní flotilu autocisteren pro AdBlue®.

Počet

Minimální množství pro objednání tohoto produktu je 1000.

AdBlue je je vysoce kvalitní roztok močoviny, speciálně vyvinutý pro SCR katalytický konvertor. Vstříknutím AdBlue do SCR katalytického konvertoru jsou všechny škodlivé oxidy dusíku ( NOx plyny ) okamžite redukovány na neškodné látky dusík a vodu. Používání AdBlue spouští tuto katalytickou přeměnu. Výrobci nákladních automobilů doporučují AdBlue.

Nabízíme dodávku kapaliny AdBlue v různých baleních - kanystry, 200 L sudy, kontainery ( 1.000 L - IBC ) a závozy autocisternou. Součástí nabídky je také řešení výdejních technologií od různých dodavatelů.

Související normy

DIN 70070
( naftové motory – NOx-redukční prostředek AUS 32 – požadavky na jakost )

DIN V 70071
( naftové motory – NOx-redukční prostředky AUS 32 – zkušební metody )

ISO 22241

AdBlue® je provozní kapalina pro SCR katalyzátor, kterým je vybaven každý nový naftový motor vyrobený po roce 2005. Technologie SCR snižuje množství škodlivin ve výfukových plynech, čímž umožňuje splnění emisních směrnic pro nákladní automobily EURO 4, 5 a 6 a rovněž směrnic pro zemědělskou a stavební techniku TIER IV Interim/Stage IIIB.

Ad Blue je registrovaná ochranná známka pro 32,5 % vodný roztok močoviny (AUS32) používaný v procesu nazvaném Selektivní katalytická redukce (Selection Catalytic Reduction – SCR), kterým se redukují emise oxidů dusíku z výfukových plynů dieselových vozidel. Syntetická močovina je bílý krystalický prášek. Vodní roztok syntetické močoviny je čirý bezbarvý, netoxický, je bezpečný pro zdraví člověka i pro životní prostředí. Pro automobilový průmysl je kvalita roztoku močoviny předepsána normou DIN 70070, který přesně definuje potřebnou čistotu AdBlue.

Roztok močoviny je agresivní vůči kovům a musí být ukládaný a přepravovaný ve speciálních nádržích. Nákladní vozidlo vybavené SCR systémem má AdBlue uloženo v samostatné nádrži, odděleně od nádrže s naftou. Při provozu motoru pak SCR systém řídí automatické vstřikování roztoku do zabudovaného katalyzátoru, kde dochází k přeměně oxidů dusíku, vzniklých při spalování nafty, na dusík a vodní páru. Na rozdíl od škodlivých oxidů dusíku je samostatný dusík přirozenou a neškodlivou součástí ovzduší. Vstřikování v poměru 3 – 5 % spotřeby nafty zabezpečuje dostatečně dlouhé období mezi tankováním a minimalizuje nároky na prostor pro umístění nádrže AdBlue. Na 100 l nafty se spotřebuje cca 5 litrů AdBlue.

Používání AdBlue snižuje spotřebu nafty až o 7%, takže částečně kompenzuje vyšší pořizovací cenu vozidel splňujících normy EURO 4 a EURO 5. Provozovatelé automobilů splňujících normy EURO 4 a EURO 5 platí nižší silniční daň a cenové zvýhodnění se projeví i při placení poplatků za mýtné a dálniční známky, např. v Německu, Rakousku, Dánsku, Švédsku, Švýcarsku. Směrnice EURO 4, která platí od 1. října 2005, určuje maximální množství škodlivin ve výfukových plynech motorových vozidel. Použití AdBlue snižuje emise z dieslových motorů na úroveň, která požadavky normy EURO 4 splňuje. V principu umožňuje i dosažení hodnot stanovených ve směrnici EURO 5, která platí od 1. října 2008.

Nádrže určené pro skladování, přepravu a výdej AdBlue musí být plně odolné korozivním účinkům roztoku močoviny. Aby se zabránilo vniknutí případným nečistotám, je nutné skladovat AdBlue v těsně uzavřených originálních obalech či nádržích. Pro plynulost čerpání do nádrže automobilů je optimální umístit tyto nádrže v prostorách, kde teplota neklesá pod 0 °C. AdBlue při nižších teplotách mění konzistenci a při – 11 °C tuhne. Po opětovném rozmrznutí lze roztok používat bez omezení.

Značka AdBlue® je ve vlastnictví Verband der Automobilindustrie, tj. Svazu automobilového průmyslu, se sídlem v Německu.

Kvalita AdBlue® je zakotvena v normě ISO 22241 vydané International Standard Organisation (ISO ), tj. Mezinárodní organizací pro normalizaci.

SKLADOVÁNÍ : 

Zásobník nebo zásobní obal s AdBlue® je vždy nutné skladovat na vhodném místě chráněném před znečištěním a vysokými teplotami, mimo přímé slunce. Zásobník musí být vždy těsně uzavřený.

Při teplotách nad 25 °C může docházet k samovolnému tepelnému rozkladuproduktu a uvolňování plynného ammoniaku. To vede ke vzniku nepříjemného zápachu (po čpavku), ale též k postupnému úbytku aktivní látky.

AdBlue® tuhne při –11 °C. Po opětovném rozmrznutí jej lze bez omezení používat. Pro zabezpečení plynulosti při čerpání AdBlue® do nádrže automobilů je vhodné jej skladovat v prostorách, kde teplota neklesá pod 0°C.

MANIPULACE : 

Při každé manipulaci s AdBlue® je nutné dodržovat maximální čistotu.

Jediný správný způsob výdeje AdBlue® je pomocí originálního čistého nepoškozeného výdejního zařízení z originálního obalu nebo zásobníku.

Jakákoliv náhradní nebo improvizovaná řešení mohou vést ke kontaminaci, která mívá za následek poškození SCR zařízení v automobilu a jeho nákladnou opravu.

Doporučujeme používat naše originální výdejní systémy AdBlue®. Máme řešení pro zákazníka každé velikosti.

Při dodávce účtujeme VRATNOU ZÁLOHU na 1000l IBC konejner ve výši 4200-, Kč bez DPH.
 
 

0

Mohlo by vás také zajímat